hyvahanketunnus
asset-32x

Sote- ja maakuntauudistus haastaa hyvinvointialan toimijoita kehittämään toimintaansa ja edellyttää entistä ketterämpää verkostomaista toimintakykyä sekä yhteistä kehittämistä.

hyvähanke mahdollistaa hedelmällisen maaperän monitoimijaisen verkoston yhteistyölle sekä hyvinvointialan toiminnan kasvulle ja kehitykselle.

Sote- ja maakuntauudistus haastaa hyvinvointialan toimijoita kehittämään toimintaansa ja edellyttää entistä ketterämpää verkostomaista toimintakykyä sekä yhteistä kehittämistä.

hyvähanke mahdollistaa hedelmällisen maaperän monitoimijaisen verkoston yhteistyölle sekä hyvinvointialan toiminnan kasvulle ja kehitykselle.

digitalisaatio

digitalisaatio ja hyvinvointi­teknologia

verkostomaista yhteistyötä

Tulevaisuuden hyvinvointi- ja terveyspalveluja tuotetaan monitoimijaisessa verkostoyhteistyössä. Eri toimijoiden välinen yhteistyö edellyttää uudenlaisia tapoja toimia yhdessä ja sujuvia tietovirtoja toimijoiden välillä.

hyvähanke yhdistää hyvinvointi- ja terveysalan yritykset ja olemassa olevat yritysten verkostot sekä julkiset toimijat, yliopistot, korkeakoulut ja kolmannen sektorin vuorovaikutteiseksi verkostoksi. Toiminta rakentuu yhteisistä tilaisuuksista sekä osaamisen ja tiedon jakamisesta.

monialainen osaamis­keskittymä

Tulevaisuudessa hyvät ja vaikuttavat palvelukokonaisuudet rakentuvat monen toimijan yhteisestä panoksesta ja entistä asiakaslähtöisimmillä toimintamalleilla.

hyvähanke luo osaamiskeskittymän toimintamallin tukemaan alueen hyvinvointi- ja terveysalan kasvua ja kehittymistä.

tietoa, osaamista ja ideoiden kierrätystä

Toiminnan kehittämiselle ja uusien ideoiden syntymiselle on oleellista vuorovaikutus moniammatillisten toimijoiden välillä.

hyvähanke tukee kehittämistä eri tilaisuuksien, valmennusten ja keskustelufoorumien avulla.

Uuden tiedon hyödyntämistä vahvistetaan järjestämällä vertaisoppimista muilta alan yrityksiltä alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisesti.

hyvähankkeen hyödyt

Monitoimijaisen yhteistyön ansiosta yritykset ja kehittäjät löytävät toisensa.

Yhteistyö mahdollistaa uusien toimintamallien sekä asiakaslähtöisten palveluiden kehittämisen, kokeilun ja käyttöönoton.

Yhdessä on enemmän.

hyvahanketunnus3

ota yhteys

HYVÄ- Hyvinvointialan osaamiskeskittymä Päijät- Hämeen hyvinvointiliiketoiminnan veturina – hanketta (1.5.2017 – 30.10.2019) rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Hanketta hallinnoi Lahden ammattikorkeakoulu.

Start typing and press Enter to search