materiaalit

TUTKIMUS JA TIEDE

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 8/2018. Pienten ja keskisuurten yritysten liiketoiminta-edellytykset sosiaali- ja terveysalalla. Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsinki.

Rinkinen, S., 2017. Kohti ekosysteemimäistä toimintaa? Päijät-Hämeen hyvinvointialan yhteistyöverkoston nykytila ja tulevaisuudennäkymiä. Hyvinvointialan ekosysteemi -hankkeen nykytila-analyysi. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, LUT Lahti.

Hennala, L.& Uotila, T. 2017. Kotihoidon ulkoistuksen vaikutukset ja vaikuttavuus – tapaustutkimus Lahti. Lappeenrannan teknillinen yliopisto. [Verkkojulkaisu].

ARTIKKELIT

BLOGITEKSTIT

LUENTOMATERIAALIT

PHHYKY ja teknologia
Eija Kakko 5.6.2018, SOTEUTTAMO: Tulevaisuuden digi ja sote-palveluiden kehittäminen

Tulevaisuuden teknologiavalmius sote-alan yrityksissä
Hannele Tiittanen 5.6.2018, SOTEUTTAMO: Tulevaisuuden digi ja sote-palveluiden kehittäminen

Soteuttamo – verkostoitumisen voimalla eteenpäin
Elina Eerola 5.6.2018, SOTEUTTAMO: Tulevaisuuden digi ja sote-palveluiden kehittäminen

Yrityksen kehittämisavustus
Jari Kekki 5.6.2018, SOTEUTTAMO: Tulevaisuuden digi ja sote-palveluiden kehittäminen

lnnovaatioseteli/Explorer -rahoituspalvelut
Kari Inberg 5.6.2018, SOTEUTTAMO: Tulevaisuuden digi ja sote-palveluiden kehittäminen

Päijät -Hämeen maakunta- ja sote-uudistus,
muutosjohtaja Seppo Huldén 26.4.2018, SOTE -kahvila

Start typing and press Enter to search